• Khởi sự và tăng cường khả năng kinh doanh
  • Chiến lược đàm phán, thương lượng
  • Kĩ năng quản trị doanh nghiệp
  • Kĩ năng bán hàng hiệu quả

MỤC TIÊU

Ki nang lap nghiepCuối khóa học này, học viên sẽ

-        Hiểu được những đặc tính cần có của một chủ doanh nghiệp thành đạt

-        Đánh giá khả năng phù hợp để bắt đầu tham gia kinh doanh nhỏ

-        Chọn lựa ý tưởng kinh doanh thực tiễn.

-        Ước tính khoản tiền họ có để khởi sự kinh doanh

-        Lập kế hoạch kinh doanh về marketing, tài chính, nhân sự và nắm vững các vấn đề pháp lý

Xem chi tiết khoá học!

MỤC TIÊU

tang cuong kha nang kinh doanhCuối khóa học Tăng cường khả năng kinh doanh (Improve Your Business - IYB), học viên sẽ nghiên cứu chuyên sâu và trao đổi kinh nghiệm thực tế về từng vấn đề cơ bản trong quản trị doanh nghiệp: Marketing, Mua hàng, Quản lý hàng hoá, Tính chi phí, Sổ sách kế toán và Quản trị nhân sự.

Xem chi tiết khoá học!              

MỤC TIÊU

ki nang dam phanXây dựng năng lực cho đại diện người sử dụng lao động về kỹ thuật đàm phán và thực hành.

Phương pháp đào tạo mới, giúp cho người học cách tư duy tích cực để giải quyết các vấn đề phát sinh hiệu quả nhất.

Xem chi tiết khoá học!