Các khoá Anh ngữ dành cho sinh viên và người đi làm:

  • Tiếng Anh Thương Mại: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng viết thư tín thương mại, TOEIC
  • Tiếng Anh Học Thuật: IELTS, TOEFL iBT