Các khoá IELTS được thiết kế sát với nhu cầu học viên nhằm đảm bảo hiệu quả học tập cao nhất

Free writing and speaking samples of the IELTS test.

IELTS

Khoá Luyện Thi IELTS 6.5 sẽ khai giảng vào đầu tháng 3-2016, cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng Anh ngữ

tổng hợp để sử dụng trong môi trường đại học, trong giao tiếp xã hội và trong các tình huống học thuật như nghe giảng, ghi chép, tổng hợp thông tin, viết bài luận…

Chương trình Anh ngữ học thuật còn giúp người học nâng cao tiếng Anh m

ột cách toàn diện, không những hoàn thiện được cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết mà còn đưa ra các chủ đề về thời sự và xã hội ở các nước khác nhau trên thế giới cho người học tìm hiểu và tranh luận. Điều đó góp phần trang bị cho người học những kiến thức đầy đủ trước khi gia nhập vào môi trường du học.

Xem chi tiết khoá học!