Diễn Đàn Nhan School

Tổng quan về các ứng dụng học tập trực tuyến trên Nhan School

 
 
Mr Nhan
Tổng quan về các ứng dụng học tập trực tuyến trên Nhan School
by Nhan Nguyen - Thursday, 21 January 2016, 12:37 AM
 

Tham gia NHAN SCHOOL và mở các khoá học trực tuyến của bạn!
Mỗi khoá học trực tuyến cung cấp công cụ để giảng dạy và cộng tác, cũng như để quảng bá và quản lý các hoạt động giảng dạy trực tiếp và trực tuyến.

Các khóa học
Dạy & quản lý các khóa học trực tiếp, trực tuyến hay cả hai. Các khóa học có thể được tư nhân hoặc công cộng, thu phí hoặc miễn phí.
Lớp học ảo
Tổ chức các lớp học sống động, hội thảo và các cuộc họp thông qua webcam, màn hình và chia sẽ file doc, trò chuyện và các công cụ cộng tác sống động khác.
Thư viện
Lưu trữ, chia sẻ và dạy nội dung của bất kỳ định dạng tài liệu nào, video, âm thanh, hình ảnh. Tải lên của riêng bạn và sử dụng nội dung từ các trang web khác như SlideShare và YouTube cho các khóa học và các buổi học trực tiếp.
Hợp tác & chia sẽ

Các Sự kiện
Tổ chức các hội nghị và hội thảo off-line. Chia sẻ và kết nối với người tham gia. Dòng sự kiện trực tiếp.

Tổ chức nhóm học tập
Cộng tác trực tuyến để nghiên cứu, học tập và giảng dạy. Chia sẻ và thảo luận với các thành viên. Tổ chức các cuộc họp trực tiếp.

Nhiều công cụ mạng xã hội hơn
Chia sẻ trong phạm vi lớp học, tổ chức các cuộc thảo luận, kết nối với các sinh viên và giáo viên. Đăng tải các hoạt động vào trong nội dung hồ sơ cá nhân của Facebook, tweet của bạn, và thúc đẩy khoá học trực tuyếncủa bạn trên web.

Thúc đẩy &Quản trị
Quản lýsinh viên
Mời, phê duyệt, giao tiếp và cộng tác với một số lượng không giới hạn của sinh viên.
Quản lý giáo viên
Nhận trợ giúp giảng dạy! Chỉ định những người khác để hướng dẫn các khóa học và các buổi học trực tiếp.

Quảng bá khoá học
Quảng bá các khóa học, nội dung các buổi học trực tiếp, và giá quy định. Thu thập các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Tùy biến các công cụ
Đặt tên tùy chỉnh của bạn và URL, và xác định cái nhìn và cảm nhận của khoá học trực tuyếncủa bạn chỉ trong một vài cú nhấp chuột.