Diễn Đàn Nhan School

Điều khoản sử dụng của Nhan School

 
 
Mr Nhan
Điều khoản sử dụng của Nhan School
by Nhan Nguyen - Thursday, 21 January 2016, 12:18 AM
 

I. Chấp nhận
II. Truy cập vào trang web của Nhan School và các ứng dụng Campus trực tuyến
III. Quyền sở hữu trí tuệ
IV. Điều khoản Campus & Dạy
V. Các hoạt động Online-Campus gia tăng và nội dung
VI. Điều khoản về học tập
VII. Chính sách Bản quyền
VIII. Trang chấp người dùng
IX. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
X. Trường hợp hủy bỏ bảo hành
XI. Khả năng chấp nhận các điều khoản Dịch vụ
XII. Chuyển nhượng
XIII. Bồi thường
XIV. Các loại trường học trực tuyến, quản lý, chi phí và hủy bỏ
XV. Chương trình liên kết với Đối tác
XVI. Khác

Chào mừng bạn đến với NHAN SCHOOL! NHAN SCHOOL là một ứng dụng Web dùng cho mục đích học tập và hội họp (WLA), còn được gọi là Hệ thống quản lý học tập (LMS), Môi trường học tập ảo (VLE) hoặc hệ thống quản lý khóa học (CMS). NHAN SCHOOL giúp người học và tổ chức giảng dạy và học, cũng như hợp tác, kết nối và chia sẻ với các sinh viên và các giáo viên đồng nghiệp. Đối với điều này, NHAN SCHOOL cung cấp một bộ toàn diện của các ứng dụng tích hợp với các tính năng xã hội.
I. Chấp nhận
Điều khoản (Hiệp định) sử dụng sau đây xác định các điều khoản ràng buộc của bạn về mặt pháp lý cho việc sử dụng NHAN SCHOOL. Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web Edu ECO, các ứng dụng và dịch vụ bao gồm các thành viên sử dụng NHAN SCHOOL để tạo ra và / hoặc xuất bản các hoạt động giáo dục, nội dung, thông tin, và các tài liệu học tập khác hoặc các dịch vụ trên cơ sở của trường học trực tuyến của họ và trang web. Bằng cách sử dụng, hoặc duyệt qua NHAN SCHOOL (bao gồm tất cả các ứng dụng, hoạt động, nội dung và dịch vụ có sẵn thông qua trang web nhanschool.com), Cho thấy rầng bạn đồng ý các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của NHAN SCHOOL và điều khoản bản quyền, và tất cả các thông tin này dùng để tham khảo. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn sẽ không có quyền sử dụng NHAN SCHOOL.

II. Truy cập vào trang web của Edu ECO và các ứng dụng Campus trực tuyến
          1. Tất cả các thành viên và khách thăm viếng: NHAN SCHOOL cấp quyền cho bạn đến thăm và hoặc sử dụng trang web và các ứng dụng của nó theo các điều khoản sử dụng ở trên, với điều kiện: (a) bạn không thể thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web ngoài việc bạn chỉ có thể được sử dụng hợp lý trang web đúng mục đích của nó; (b), bạn sẽ không được quyền phân phối hoặc sao chép bất kỳ phần nào của trang web bằng mọi phương tiện mà nếu không được  đồng ý của NHAN SCHOOL bằng văn bản trước đó, (c) Nếu không bạn phải thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản sử dụng.
Chủ sở hữu của một trường NHAN SCHOOL Online: NHAN SCHOOL cho phép bạn mở một trường trực tuyến trên NHAN SCHOOL, và sử dụng ứng dụng của nó theo những điều khoản sử dụng ở trên, với điều kiện bạn phải tuân thủ các điều khoản cho các trường học trực tuyến & Điều khoản Giảng Dạy.
2. Bạn cần một tài khoản để truy cập một số tính năng của trang web. Bạn không thể sử dụng tài khoản của người khác mà không được phép. Khi tạo tài khoản của bạn, bạn đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ, chuẩn xác và chính xác. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động diễn ra trên tài khoản của bạn, và bạn đồng ý giữ mật khẩu tài khoản của bạn an toàn. Bạn đồng ý thông báo cho Edu ECO ngay lập tức khi tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại của NHAN SCHOOL hoặc những người khác do hành vi sử dụng trái phép, mặc dù NHAN SCHOOL sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra bởi bất kỳ sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
3. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi động bất kỳ hệ thống tự động, bao gồm không giới hạn, độc giả offline, robot, spiders để truy cập trang web một cách gửi nhiều thông điệp yêu cầu đến các máy chủ Edu ECO trong một khoảng thời gian nhất định hơn so với một người hợp lý có thể tạo ra trong cùng thời kỳ bằng cách sử dụng một trình duyệt web tiêu chuẩn trực tuyến. Mặc dù như đã nói ở trên, NHAN SCHOOL cho phép công cụ tìm kiếm để sử dụng spiders để sao chép tài liệu từ trang web cho mục đích duy nhất cho việc tạo ra tài liệu có thể tìm kiếm công, dịch vụ và các hoạt động, nhưng không lưu trữ. NHAN SCHOOL có quyền thu hồi những trường hợp ngoại lệ nói chung hoặc trong trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không cung bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, email, địa chỉ web, trang web, không sử dụng các hệ thống thông tin được cung cấp bởi trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Bạn đồng ý không dẫn dụ bất kì người dùng trang web khác vì mục đích thương mại.

III. Quyền sở hữu trí tuệ
Các nội dung trên trang web Edu ECO, ngoại trừ tất cả các hoạt động và nội dung trực tuyến Campus gia tăng, như được định nghĩa dưới đây, bao gồm không giới hạn, các văn bản, phần mềm, các kịch bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, các tính năng tương tác và các loại tương tự ( nội dung) và tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và bao gồm các logo (nhãn hiệu), thuộc sở hữu của hoặc được cấp phép cho NHAN SCHOOL. Nội dung trên trang web cung cấp cho bạn "như thể là" thông tin của bạn và sử dụng cá nhân và có thể không được được dùng để sao chép, phân phối, tái sản xuất, truyền tải, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích khác nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng. NHAN SCHOOL có tất cả các quyền thay đổi trang web này và nội dung cấp. Bạn đồng ý không tham gia vào việc sử dụng, phân phối, hoặc sao chép của bất kỳ nội dung khác được cho phép, trong đó bất kì hình thức sử dụng, sao chép, hoặc phân phối nào của Trường học trực tuyến thêm vào các hoạt động và nội dung của bên thứ ba thu được thông qua trang web cho bất kỳ thương mại mục đích. Nếu bạn tải về hoặc in một bản sao của nội dung để sử dụng cá nhân, bạn phải có tất cả bản quyền và độc quyền thông báo khác chứa trong đó. Bạn đồng ý không để phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp với các tính năng liên quan đến bảo mật của trang web NHAN SCHOOL hoặc các tính năng ngăn ngừa hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép nội dung bất kỳ hoặc thi hành các hạn chế về sử dụng trang web NHAN SCHOOL hoặc Nội dung trong đó.

IV. Giảng dạy trực tuyến
NHAN SCHOOL cho phép các thành viên với một tài khoản NHAN SCHOOL hợp lệ để mở một trường trực tuyến. Một trường trực tuyến là học tập hệ thống quản lý chuyên dụng (LMS) của một thành viên. Các cơ sở trực tuyến cung cấp các ứng dụng web học tập, chẳng hạn như quản lí khóa học, giảng dạy hệ thống Web Live, quản lý nội dung, quản lý một sự kiện và các nhóm ứng dụng trực tuyến. Ngoài ra, trường học trực tuyến cung cấp công cụ để mời, điều hành, giao tiếp và chia sẻ với sinh viên, cũng như để thúc đẩy một trường trực tuyến và thu thập và quản lý các khoản thanh toán. Bằng cách mở trường trực tuyến của bạn, và sử dụng các ứng dụng của nó:
1. Bạn xác nhận rằng bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
2. Bạn công nhận rằng Campus NHAN SCHOOL trực tuyến của bạn chỉ cung cấp nội dung và các hoạt động giáo dục.
3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào và không truyền thông qua NHAN SCHOOL bất kỳ nội dung và hoạt động (a) bất hợp pháp, dụ dỗ, phỉ báng, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, hận thù, chia rẻ dân tộc, hoặc khuyến khích hành vi sẽ được coi là tội phạm hình sự, chống lại trách nhiệm công dân, vi phạm pháp luật, gốm có bản quyền (xem Chính sách Bản quyền của chúng tôi) hoặc là không thích hợp, (b) quảng cáo, chào mời của doanh nghiệp; (c) bất kỳ hình thức trình bày sai lạc có thể gây tổn hại NHAN SCHOOL hoặc bất kỳ bên thứ ba.
4. Bạn sẽ đánh giá học sinh như một cách khách quan nhất.
5. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thu lệ phí từ người sử dụng Edu ECO mà bạn cung cấp với nội dung giảng dạy và hoạt động (học viên), và rằng NHAN SCHOOLlà không chịu trách nhiệm cho các lệ phí bạn đã không thu từ các học viên của bạn.
6. Bạn thừa nhận và đồng ý nộp lệ phí NHAN SCHOOL cho việc sử dụng của trường trực tuyến của bạn và các ứng dụng của nó và các dịch vụ liên quan được cung cấp bởi NHAN SCHOOL. Tất cả các đặc điểm kỹ thuật của ứng dụng và dịch vụ của NHAN SCHOOL, và các lệ phí liên quan bạn có thể tham khảo tại http://NHAN SCHOOL.com/features. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để thông báo cho bạn về những thay đổi tính năng và lệ phí, nhưng bạn công nhận NHAN SCHOOL có thể thay đổi tính năng và lệ phí bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

V. Các hoạt động và nội dung của Online-Campus ngày càng nhiều:
1. Một trường học trực tuyến chứa các ứng dụng để giảng dạy, hợp tác và quản lý sinh viên cũng như để tạo ra, xuất bản và tổ chức hoạt động và nội dung cho các mục đích giáo dục (Các hoạt động và nội dung của trường học trực tuyến ngày càng nhiều). Các hoạt động bao gồm, nhưng không giới hạn, các khóa học, các buổi giảng dạy sống trên web, các sự kiện và các nhóm. Nội dung bao gồm, nhưng không giới hạn các tài liệu, hình ảnh, phương tiện truyền thông tương tác, âm thanh, video, mô tả, thẻ, hình ảnh, âm thanh và / hoặc nhận xét. Bạn hiểu rằng các hoạt động và nội dung của trường học trực tuyến ngày càng nhiều được đăng tải trên website, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hoạt động và nội dung của trường học trực tuyến ngày càng nhiều và hậu quả của việc xuất bản hoặc đăng tải.
2. Bạn có tất cả các quyền sở hữu của bạn trong việc các hoạt động và nội dung của trường học trực tuyến ngày càng nhiều được tạo ra và được đăng tải trong trường học trực tuyến của bạn. Trong việc kết nối với hoạt động và nội dung trường học trực tuyến gia tăng của bạn, bạn khẳng định, và / hoặc bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý cần thiết trong hoạt động và nội dung trường học trực tuyến gia tăng của bạn, cũng như các điều khoản cho phép NHAN SCHOOL để sử dụng tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc quyền sở hữu khác và đối với bất kỳ các hoạt động và nội dung của trường học trực tuyến gia tăng bao gồm quyền sử dụng hoạt động và nội dung trường học trực tuyến gia tăng trong các cách dự tính trang web này và các Điều khoản sử dụng.
Ngoài ra với các điều khoản và điều kiện-trường học trực tuyến gia tăng hoạt động và nội dung, sau đây được áp dụng cho việc giảng dạy và học tập trong các khóa học và các buổi dạy sông, như lớp học, hội thảo và cuộc họp:
1. Bạn có sự cho phép, phát hành, và / hoặc sự đồng ý bằng văn bản của mỗi và mọi người nhận dạng cá nhân trong hoạt động của trường học trực tuyến gia tăng và nội dung sử dụng tên hoặc sở thích của mỗi và mọi người như nhận dạng cá nhân bao gồm sử dụng hoạt động trường học trực tuyến gia tăng và nội dung theo cách dự tính của trang web này và các Điều khoản Dịch vụ.
2. Bằng cách đăng ký trường học trực tuyến hoạt động và nội dung gia tăng của NHAN SCHOOL, bạn được cấp quyền sử dụng NHAN SCHOOL trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, cấp phép và chuyển nhượng giấy phép sử dụng, phân phối, sao chép, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị, và thực hiện gia tăng các hoạt động của trường học trực tuyến và nội dung liên quan đến trang web của Edu ECO và  Công việc kinh doanh của NHAN SCHOOL (và người giữ quyền tiếp quản), bao gồm không hạn chế cho việc nghiên cứu, cũng như thúc đẩy và phân phối lại một phần hoặc tất cả các trang web NHAN SCHOOL (và những hoạt động phát sinh của nó) trong bất kỳ hình thức phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Bạn cũng được phép cho mỗi người dùng của trang web NHAN SCHOOL một giấy phép không độc quyền để truy cập vào trường học trực tuyến các hoạt động và nội dung gia tăng thông qua trang web, và sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện các hoạt động nội dung gia tăng của trường học trực tuyến được phép thông qua các chức năng của trang web và theo Hiệp định này. Giấy phép trên được cấp cho bạn sẽ chấm dứt khi bạn loại bỏ hoặc xóa một hoạt động trường học trực tuyến gia tăng và nội dung từ trang web của NHAN SCHOOL.
3. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi tài liệu: (a) bất hợp pháp, dụ dỗ, phỉ báng, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, hận thù, chia rẽ dân tộc, hoặc khuyến khích những hành vi này được coi là hành vi phạm tội hình sự, làm trái trách nhiệm công dân, vi phạm pháp luật gồm vi phạm bản quyền (xem Chính sách Bản quyền của chúng tôi) hoặc là không thích hợp, (b) quảng cáo hay dụ dỗ thương mại; (c) bất kỳ hình thức trình bày sai lạc mà có thể gây tổn hại NHAN SCHOOL hoặc bất kỳ bên thứ ba. NHAN SCHOOL không xác nhận bất kỳ hoạt động của trường học trực tuyến gia tăng và nội dung hay bất kỳ ý kiến, kiến nghị, hoặc tư vấn, và NHAN SCHOOL kiên quyết từ chối bất kỳ trách nhiệm trong mối liên hệ với các hoạt động trường học trực tuyến gia tăng và nội dung.
4. NHAN SCHOOL có quyền để loại bỏ các hoạt động của trường học trực tuyến gia tăng và nội dung mà không cần thông báo trước. NHAN SCHOOL cũng sẽ chấm dứt sự truy cập người dùng đến với Website của nó, nếu họ vi phạm nhiều lần. Người vi phạm nhiều lần là người dùng hủy bỏ các hoạt động gia tăng của trường học trực tuyến và nội dung từ trang web nhiều hơn hai lần và / hoặc đã được thông báo vi phạm hoạt động hơn hai lần. NHAN SCHOOL cũng có quyền quyết định liệu một trường trực tuyến gia tăng hoạt động và nội dung thích hợp và tuân thủ các Điều khoản sử dụng đối với các hành vi vi phạm khác ngoài vi phạm bản quyền và vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ như:  không giới hạn, nội dung khiêu dâm, dụ dỗ hoặc có nội dung phỉ báng, hoặc chiều dài quá mức. NHAN SCHOOL có thể hủy bỏ như các nội dung và hoạt động gia tăng của trường học trực tuyến và / hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng đăng tải nội dung vi phạm của các điều khoản sử dụng  này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
5. Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web NHAN SCHOOL, bạn sẽ được tiếp cận với các hoạt động và nội dung gia tăng của trường học trực tuyến từ nhiều nguồn khác nhau, và NHAN SCHOOL là không chịu trách nhiệm về tính chính xác, an toàn, hữu dụng, hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến trường học trực tuyến như các hoạt động và nội dung gia tăng. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể được tiếp cận với hoạt động và nội dung gia tăng của trường học trực tuyến không chính xác, xúc phạm, sai lệch, hoặc có thể bị phản đối, và bạn chấp nhận hủy bỏ, bất kỳ quyền pháp lý hoặc công bằng hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả, bạn có hoặc có thể có chống lại NHAN SCHOOL với sung tôn trọng, và đồng ý bồi thường và giữ NHAN SCHOOL, Chủ sở hữu / Người điều khiển, các chi nhánh, và / hoặc người cấp phép, vô hại đến mức tối đa cho phép của pháp luật liên quan đến tất cả các vấn đề liên quan đến sử dụng trang web của bạn
6. NHAN SCHOOL cho phép bạn liên kết đến tài liệu trên trang Web chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Hơn nữa, NHAN SCHOOL cung cấp một tính năng nhúng vào, mà bạn có thể kết hợp vào phi thương mại và các trang web cá nhân để dụng trong việc truy cập tài liệu trên trang web. Nếu bạn đã chọn để làm như vậy, bạn đồng ý bao gồm một liên kết cũng có thể nhìn thấy trở lại các trang web NHAN SCHOOL trên các trang có tính năng nhúng. NHAN SCHOOL có quyền đình chỉ bất kỳ dịch vụ nào của trang web NHAN SCHOOL bất cứ lúc nào.

VI. Các điều khoản học tập:
Bằng cách học tập thông qua NHAN SCHOOL:
1. Bạn xác nhận bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
2. Bạn đồng ý rằng việc tham gia và / hoặc tuyển vào bất kỳ hoạt động giảng dạy, dịch vụ được cung cấp bởi người sử dụng Edu ECO khác có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản quy định bởi người sử dụng đó.
3. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ báo cáo bất kỳ dịch vụ giảng dạy có chứa nội dung khiêu dâm hoặc hoạt động bất hợp pháp khác hoặc bất kỳ nội dung vi phạm các điều khoản của NHAN SCHOOL bao gồm không giới hạn thuộc những điều khoản được mô tả trong phần 4. b. 2. của các Điều khoản sử dụng.
4. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ đánh giá người dung giảng dạy như một cách khách quan nhất.
5. Bạn công nhận rằng một số người dùng giảng dạy có thể tính phí của tất cả hoặc một phần của các hoạt động giáo dục, nội dung và / hoặc dịch vụ mà họ được bổ sung vào NHAN SCHOOL, và bạn đồng ý trả phí, lệ phí chỉ định bởi người dùng giảng dạy theo thời gian, và cách thức thanh toán được qui định theo người dùng giảng dạy.

VII. Chính sách Bản quyền
Trong việc kết nối với các hoạt động và nội dung gia tăng của trường học trực tuyến, bạn cũng đồng ý bạn sẽ không gửi bất kì tài liệu nào thuộc bản quyền tác giả, được bảo vệ bí mật thương mại hoặc quyền độc quyền của bên thứ ba, bao gồm cả quyền riêng tư và công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu bản quyền đó hoặc có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp để gửi các tài liệu và nhận được sự cấp phép của NHAN SCHOOL tất cả giấy phép đăng ký đã được cấp trong tài liệu này, NHAN SCHOOL không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website của mình, và NHAN SCHOOL sẽ loại bỏ tất cả các trường học trực tuyến thêm vào các hoạt động và nội dung gia tăng nếu được thông báo rằng những hoạt động và nội dung gia tăng của trường học trực tuyến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn là một chủ sở hữu quyền tác giả hoặc là người đại diện và do đó bất kỳ các hoạt động và nội dung gia tăng của trường học trực tuyến gia tăng hoặc nội dung  khác vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo theo Luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA) bằng cách cung cấp người đại diện quyền tác giả của chúng tôi với các thông tin sau bằng văn bản:
1. Một chữ ký hoặc chử ký điện tử của người được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu của một quyền duy nhất được cho là bị vi phạm.
2. Công việc xác định bản quyền được tuyên bố bị vi phạm, hoặc nếu nhiều tác phẩm tại một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo, một danh sách đại diện của công trình đó tại trang web đó.
3. Xác định các tài liệu có vi phạm hay là đối tượng của hoạt động vi phạm bản quyền và được gỡ bỏ hoặc trất quyền truy cập, và đầy đủ thông tin để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ xác định nguồn gốc tài liệu.
4. Thông tin đầy đủ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ liên lạc với các bên khiếu nại như một địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể được liên lạc.
5. Các bên khiếu nại có cơ sở tin rằng việc sử dụng của tài liệu theo bất kì hình thức vi phạm nào điều không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, người đại diện sở hữu bản quyền, hay luật pháp.
6. Những thông tin trong thông báo là chính xác, và dưới hình phạt khai man, bên khiếu nại được uỷ quyền thay mặt chủ sở hữu của một quyền duy nhất được cho là bị vi phạm.
Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không thực hiện đúng với tất cả các yêu cầu của Mục 5 này (D), thông báo Luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA) của bạn có thể không có giá trị.
VIII. Vấn đề tranh chấp người dùng:
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tương tác của bạn với những người dùng khác trong Edu ECO. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để giám sát tranh chấp giữa bạn và người dùng khác.

IX. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
NHAN SCHOOL KHÔNG CÓ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, HOẶC ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN, SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI CHO THIỆT HẠI TRỰC TIẾP ĐẾN BẠN, DO TAI NẠN, THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, TỔN HẠI, HOẶC HẬU QUẢ NÀO ĐẾN (a) BẤT KỲ TỔN HẠI ĐẾN SỨC KHỎE HOẶC THIỆT HẠI VỀ TẢI SẢN CÁ NHÂN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO, DO BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (b) LỖI, HAY SỰ THIẾU CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG KHÓA HỌC, LỚP ĐƯỢC ĐĂNG TẢI LÊN HOẶC GIẢNG DẠY TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (c) BÂT KỲ LỖI PHÁT SINH NGOÀI Ý MUỐN NÀO, VIRUS, HOẶC CÁC LOẠI TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY, CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN TỚI HOẶC QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ / HOẶC (d) BẤT CÁO SỰ GIÁN ĐOẠN NÀO CỦA ĐƯỜNG TRUYỀN WEB HAY TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (e) BẤT CỨ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG  TRÁI PHÉP HỆ THỐNG AN NINH MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN LƯU TRỮ TRONG ĐÓ (f) BẤT CỨ LỖI TRONG NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY RA KHI BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐƯA LÊN, THƯ ĐIỆN TỬ, ĐƯỜNG TRUYỀN, HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB EDU ECO, MẶC DÙ DỰA VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH , LỔI DO TƯƠNG THÍCH PHẦN MỀM, HOẶC BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP, VÀ VẪN CHƯA ĐƯỢC CÔNG TY XEM XÉT VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI ĐÓ. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRÊN SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP TRONG VIỆC THI HÀNH LUẬT.

BẠN CŨNG CÔNG NHẬN RẰNG EDU ECO WEBSITE CÓ THỂ CHỨA CÁC LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA MÀ KHÔNG THUỘC SỞ HỮU HOẶC KIỂM SOÁT BỞI ECO. NHAN SCHOOL KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA CÁC KHÓA HỌC, LỚP ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN MẠNG HOẶC ĐƯỢC GIẢNG DẠY TRÊN WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC CHÍNH SÁCH CÁ NHÂN CỦA BẤT KỲ WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA, VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE, CHO THẤY RẰNG BẠN ĐÃ GIỚI HẠN NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA NHAN SCHOOL TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA.

BẠN CŨNG NHẬN THỨC RÕ RẮNG NHAN SCHOOL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC NGƯỜI DÙNG THÊM NỘI DUNG, KHÓA HỌC, LỚP HỌC ĐĂNG TẢI TRÊN WEB HOẶC ĐƯỢC GIẢNG DẠY TẠI WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI  HOẶC CÁC HÀNH VI PHỈ BÁNG, TRÁI VỚI PHÁP LUẬT CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ NHỮNG NGUY CƠ NÀY CÓ THỂ GÂY TỔN HẠI ĐẾN BẠN
Trang web được kiểm soát và được cung cấp bởi NHAN SCHOOL từ các cơ sở tại Việt Nam. NHAN SCHOOL không bảo đảm rằng website Edu ECO Website phù hợp hoặc có sẵn sang để sử dụng tại các nơi khác. Những người truy cập hoặc sử dụng trang web Edu ECO từ các nước khác có thể thay đổi ý muốn của riêng mình và chịu trách nhiệm cho phù hợp với luật pháp địa phương.

X. Các điều kiện không bảo hành:
BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA TRANG WEB EDU ECO SẼ CÓ RỦI RO ĐẾN BẠN. PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, NHAN SCHOOL, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ KHÔNG NHẬN BẢO HÀNH, TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VẬN HÀNH TRANG WEB CỦA BẠN. NHAN SCHOOL KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN CHO SỰ CỦA CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN CỦA CÁC DỊCH VỤ NÀY CỦA TRANG WEB, NỘI DUNG, CÁC KHÓA HỌC VÀ CÁC LỚP HỌC TRÊN WEB CỦA BẤT CỨ NHỮNG LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ CHỊU KHÔNG TRÁCH NHIỆM HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO (a) LỖI PHẦN MỀM, LỖI CHÍNH TẢ, HOẶC SỰ THIẾU CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG, (b) ẢNH HƯỞNG CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO, DO BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (c) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HAY SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HỆ THỐNG BẢO MẬT CỦA MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (d) BẤT CỨ GIÁN ĐOẠN CỦA ĐƯỜNG TRUYỀN MẠNG HAY TỪ TRANG WEB, (e) BẤT KỲ VISUS HOẶC PHẦN MỀM GIÁN ĐIỆP CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN TỚI HOẶC QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ / HOẶC (f) BẤT CỨ LỖI TRONG BẤT CỨ NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC CHO MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH QUA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG, DỊCH VỤ, NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI, THÔNG QUA THƯ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN TẢI, HOẶC CÓ TRÊN TRANG WEB. NHAN SCHOOL KHÔNG BẢO HÀNH, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB HAY BẤT KỲ LIẾN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB HAY TRONG BẤT CỨ BANNER HAY QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ NHAN SCHOOL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT BẤT CỨ GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA. CŨNG NHƯ VỚI VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT CỨ TRUNG GIAN NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ KÊNH PHÂN PHỐI NÀO, BẠN NÊN ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

XI. Khả năng chấp nhận Điều khoản Dịch vụ
Bạn khẳng định rằng bạn trên 18 năm tuổi, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý, và hoàn toàn có thể và có thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, đại diện, và tuân thủ các quy định tại các Điều khoản sử dụng , và tuân thủ và thực hiện theo các Điều khoản Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn khai báo rằng bạn trên 13 tuổi, là trang web của NHAN SCHOOL là không dành cho những người dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, sau đó xin vui lòng không sử dụng trang web NHAN SCHOOL.

XII. Chuyển nhượng
Những điều khoản của dịch vụ, và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp dưới đây, có thể không được chuyển giao hoặc phân công của bạn, nhưng có thể được phân công của NHAN SCHOOL không hạn chế.

XIII. Bồi thường
Bạn đồng ý để bảo vệ, bồi thường và không gây thiệt hại cho NHAN SCHOOL, công ty mẹ của nó, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý, không chịu bất kỳ các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ, và các chi phí (bao gồm chi phí luật sư) phát sinh từ: (a) sử dụng và truy cập các trang web NHAN SCHOOL của bạn (b) những hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ; (c) vi phạm quyền lợi của bên thứ ba, bao gồm quyền bản quyền, sở hữu, hoặc quyền riêng tư, hoặc (d) yêu cầu bất kỳ một trong những hoạt động và nội dung gia tăng của trường học trực tuyến của bạn gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Các điều khoản về trách nhiệm và bồ thường phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ và việc sử dụng của bạn trên trang web NHAN SCHOOL.

XIV. Các loại trường trực tuyến, quản lí, lệ phí và hủy bỏ trường học trực tuyến
Các loại
hình trường học trực tuyến
NHAN SCHOOL cung cấp nhiều loại hình trường học trực tuyến khác nhau cho các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như giáo viên, trường học hoặc các công ty cá nhân. Mỗi loại hình được thiết kế phù hợp với nhu cầu thị trường khác nhau. Ví dụ, Các cơ sở trực tuyến cho giáo viên cá nhân khác với những người cho các trường học. Để mô tả các chức năng hiện thời của các loại trường trực tuyến, Kế hoạch NHAN SCHOOL.
Mỗi loại trường trực tuyến cung cấp cho các ứng dụng và các tính năng. Để tìm hiểu các ứng dụng và chức năng của mỗi loại trường trực tuyến khác nhau, xem NHAN SCHOOL features

Quản lí và tranh chấp:
NHAN SCHOOL nắm giữ quyền kiểm soát các hoạt động và nội dung của Các cơ sở trực tuyến đảm bảo các cơ sở này việc tuân thủ các Điều khoản này. NHAN SCHOOL có quyền để khóa một trường trực tuyến không tuân thủ, và yêu cầu các thành viên nâng cấp cơ sở của trường trực tuyến của họ. Một trường trực tuyến bị khóa có nghĩa rằng những ai mở và sử dụng trường trực tuyến đó không có thể đăng nhập và sử dụng các ứng dụng của nó để thêm và chỉnh sửa các hoạt động và nội dung. Học viên và du khách khác có thể không truy cập vào một trường trực tuyến đã bị khóa, và không thể xem nội dung của nó và tham gia vào các hoạt động của nó.

NHAN SCHOOL có thể yêu cầu các học viên truy nộp lệ phí Các cơ sở trực tuyến đã được mở mà không tuân thủ các điều khoản này, bắt đầu từ ngày Tham gia hiện tại. Nếu các thành viên không tuân thủ và nâng cấp, NHAN SCHOOL có quyền để tắt các trường trực tuyến và xóa tất cả các hoạt động và nội dung.

Để nâng cấp trường trực tuyến của bạn, hãy vào trang Kế hoạch NHAN SCHOOL.
Thanh toán lệ phí Campus trực tuyến
Lệ phí Campus trực tuyến được thanh toán trên cơ sở thuê bao cho một thời hạn thuê bao nhất định và sẽ được tự động gia hạn cho các chu kỳ tiếp theo. Thời hạn thuê bao một tháng hoặc lâu hơn. Học phí trường trực tuyến phải được thanh toán trước thời hạn thuê bao mới và đã được.
Hủy bỏ trường trực tuyến
Thành viên có thể hủy bỏ trường trực tuyến của họ bằng cách hủy bỏ đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hợp đồng thuê bao mới. Khi một hợp đồng thuê bao đã đươc thanh toán, tiền thanh toán sẽ không được hoàn trả. NHAN SCHOOL có thể hủy bỏ các đăng ký Campus trực tuyến tại bất kỳ thời điểm nào vi phạm Điều khoản sử dụng.

Hủy bỏ một trường trực tuyến và các ứng dụng của nó, hoạt động và nội dung không còn có thể được truy cập bởi các thành viên hủy bỏ, hoặc bất kỳ sinh viên hoặc du khách khác. Nếu hợp đồng thuê bao được làm mới, nội dung và hoạt động lại có thể được truy cập được nếu hợp đồng thuê bao được làm mới xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định sau khi hủy bỏ hợp đồng

XV. Chương trình dành cho Đối tác
Đối tác Edu ECO là gì?
Đối tác NHAN SCHOOL ("Đối tác") là các thành viên của NHAN SCHOOL thúc đẩy việc sử dụng của NHAN SCHOOL.
Chương trình Đối tác hoạt động như thế nào?
Các đối tác đưa Edu ECO đến với những người có những lợi ích từ việc sử dụng các ứng dụng NHAN SCHOOL cho giảng dạy, học tập và xã hội thông qua các kênh thông tin liên lạc như email, blog hoặc các truyền thông xã hội. Để giúp các đối tác, NHAN SCHOOL cung cấp cho mỗi đối tác một trang riêng biệt của NHAN SCHOOL, cho phép thay đổi tùy chỉnh nội dung trang tham gia của NHAN SCHOOL. Các thành viên mới tham gia thông qua trang web của Đối tác NHAN SCHOOL sẽ trở thành thành viên tham gia thông qua giới thiệu của đối tác đó. Đối tác có thể kiếm được khoản tiền huê hồng cho mời thành viên tham gia của họ. Ví dụ: John là một thành viên của NHAN SCHOOL. Ông đề cập NHAN SCHOOL với Maria, người sau đó trở thành một thành viên NHAN SCHOOL. Mary tham gia qua trang Đối tác của John. Maria là người giới thiệu của John.
Lợi ích của việc là một đối tác NHAN SCHOOL là gì?
Đối tác được hưởng lợi bằng cách:
1. Giúp thúc đẩy dân chủ hóa giáo dục bằng cách thúc đẩy việc tiếp cận đến các ứng dụng giáo dục tiên tiến được dễ dàng sử dụng với chi phí hợp lý.
2. Kiếm được tiền thưởng trong việc mời gọi tham gia và được sử dụng miễn phí của một trường trực tuyến.

Làm thế nào để đối tác thu lệ phí giới thiệu?
Các đối tác thu lệ phí giới thiệu cho những người được giới thiệu những người đã mở và đang trả tiền cho một trường trực tuyến trên NHAN SCHOOL (“ người được giới thiệu tham gia"). Lệ phí cho người giới thiệu ổn định lâu dài. Các đối tác thu lệ phí giới thiệu thamh gia lâu dài như họ trả tiền cho trường trực tuyến của họ. Để yêu cầu bồi thường phí giới thiệu, các đối tác phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
3. Đối tác là một thành viên hợp lệ NHAN SCHOOL.
4. Đối tác đã đồng ý và tuân thủ các Điều khoản Đối tác NHAN SCHOOL, các điều khoản sử dụng của NHAN SCHOOL.
5. Các thành viên mới (s) phải tham gia thông qua các tùy chỉnh của trang đối tác của ECO. Các thành viên không tham gia thông qua các trang đối tác của NHAN SCHOOL thì không phải là người được giới thiệu tham gia.

6. Đối tác đồng ý để được trả lệ phí giới thiệu chỉ thông qua PayPal. Đối với điều này, họ phải cung cấp một địa chỉ email PayPal hợp lệ, Phí giới thiệu sẽ được chuyển giao trong bảng điều khiển Cài đặt của họ.

Đối tác kiếm được bao nhiêu lệ phí giới thiệu?
Các đối tác kiếm được một tỷ lệ phần trăm phí hàng tháng được thanh toán qua những người được giới thiệu của họ.Tỷ lệ phần trăm đối tác của họ kiếm được phụ thuộc vào hoạt động giảng dạy hàng tháng của người mà họ giới thiệu tham gia của họ. Hoạt động giảng dạy bao gồm không giới hạn số lượng của quá trình hoạt động và các lớp học trên web được giới thiệu dạy trên NHAN SCHOOL. Tỷ lệ phần tram cao nhất mà các đối tác có thể có được la 15%, mức thấp nhất là 5%. Tỷ lệ phần trăm mà các đối tác kiếm được có thể thay đổi theo tháng, tùy thuộc vào thay đổi của mức độ hoạt động của người mà họ giới thiệu tham gia.

Làm thế nào và khi nào NHAN SCHOOL trả lệ phí giới thiệu các đối tác?
Lệ phí giới thiệu sẽ được trả vào cuối mỗi tháng cho lệ phí trường trực tuyến trong tháng trước đó và trước đó. Ví dụ, vào cuối tháng Ba, NHAN SCHOOL sẽ phải trả phí giới thiệu cho các lệ phí Campus trực tuyến vào tháng Hai và trước đó. Lệ phí giới thiệu sẽ được thanh toán ngay sau khi họ tích luỹ ít nhất 20 (hai mươi) đô la Mỹ.
Làm thế nào để đối tác có thể kiếm được một trường trực tuyến miễn phí?
Đối tác kiếm được một trường miễn phí trực tuyến cho mỗi 5 người giới thiệu tham gia tích cực giảng dạy trên NHAN SCHOOL. Hoạt động giảng dạy bao gồm không giới hạn việc giảng dạy các khóa học và các buổi giảng dạy trực tiếp trên NHAN SCHOOL.
Hủy bỏ trường học trực tuyến
NHAN SCHOOL có quyền huỷ bỏ Hợp tác với bất kỳ thành viên bất cứ lúc nào. Mặc dù NHAN SCHOOL không cần phải biện minh cho việc bị hủy bỏ, lý do hủy bỏ có thể được sử dụng các phương pháp bất hợp pháp để quảng bá NHAN SCHOOL bởi một đối tác hay người giới thiệu tham gia của một đối tác vi phạm các Điều khoản NHAN SCHOOL sử dụng. NHAN SCHOOL có quyền hủy bỏ các thành viên của bất kỳ người giới thiệu mọi lúc, nếu người giới thiệu không tuân thủ các Điều khoản sử dụng của NHAN SCHOOL.

XVI. Khác
Bạn đồng ý rằng: (a) trang web NHAN SCHOOL sẽ được coi là duy nhất tại Việt Nam; và (ii) các Trang web của NHAN SCHOOL không được vượt quá thẩm quyền cá nhân trên NHAN SCHOOL, hoặc cụ thể hoặc nói chung, tại các nước khác ngoài Việt Nam. Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp giữa bạn và Edu ECO phát sinh trong bất kỳ phần nào từ trang web của Edu ECO sẽ được quyết định độc quyền bởi một tòa án có thẩm quyền nằm ở Hồ Chí Minh, Việt Nam. Những Điều khoản sử dụng, cùng với Thông báo Bảo mật và bất kỳ thông báo hợp pháp khác được xuất bản bởi NHAN SCHOOL trên trang Web, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và NHAN SCHOOL liên quan đến trang web của NHAN SCHOOL. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này được coi là không hợp lệ bởi một tòa án có thẩm quyền, sự vô hiệu của điều khoản đó không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các quy định còn lại của các Điều khoản dịch vụ, sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của các Dịch vụ được coi là một sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục hạn như vậy hoặc hạn bất kỳ khác, và NHAN SCHOOL của sự thất bại để khẳng định bất kỳ quyền hoặc cung cấp theo các Điều khoản Dịch vụ không có trách nhiệm tạo thành một sự từ bỏ quyền đó hoặc quy định đó. NHAN SCHOOL bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào và không có thông báo, và đó là trách nhiệm của bạn để xem xét các Điều khoản Dịch vụ cho bất kỳ thay đổi. Việc bạn sử dụng trang web NHAN SCHOOL sau bất kỳ sửa đổi, bổ sung các Điều khoản Dịch vụ này sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn và chấp nhận các điều khoản sửa đổi của nó.
Điều khoản của Hiệp định sử dụng lần cuối ngày 24 Tháng 3 năm 2013.
Đối với các câu hỏi hoặc nhận xét về bản thoả thuận này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi terms@nhanschool.com

TÔI ĐÃ ĐỌC HỢP ĐỒNG NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CHỨA TRÊN.